Powstała Sekcja RWE w SWS
czwartek, 24 kwiecień 2008

Decyzją Zarządu Stowarzyszenia Wolnego Słowa z dn. 18.4.2008 powołana została Sekcja Radia Wolna Europa. Uczestnictwo w Sekcji jest otwarte dla wszystkich. Inicjatywy pożądane.

O potrzebie zorganizowania się na nowo dawnych pracowników Rozgłośni Polskiej mówiło się od jakiegoś czasu. Brakowało okazji, ale i determinacji aby to zrealizować. Kiedy przychylne nam Stowarzyszenie Wolnego Słowa wyraziło gotowość przyjęcia nas pod swoje skrzydła, dając zaplecze organizacyjne a zarazem dużą dozę swobody działania, trudno było odrzucić ofertę. Ad hoc, pod wnioskiem o utworzenie Sekcji podpisali się: Andrzej Borzym, Maria de Hernandez-Paluch, Krystyna Miłotworska, Maciej Morawski i Jeremi Sadowski. Uczestnictwo w Sekcji jest jednak oczywiście otwarte dla wszystkich dawnych pracowników i współpracowników Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. Równie mile widziane są pomysły i inicjatywy co do działalności Sekcji.

Wstępnie inicjatorzy zakładają, że Sekcja może m.in. integrować nasze radiowe środowisko, być forum wszelkich spraw, które nas dotyczą, inicjować projekty związane z historią i upamiętnieniem Radia oraz jego pracowników, wreszcie wspierać cele Stowarzyszenia Wolnego Słowa, które są i nam bliskie. Wszystko zależy od nas. Od naszych potrzeb i inwencji.

Kontakt pod adresem: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it