Granty na badania w Open Society Archives
czwartek, 13 maj 2010

Open Society Archives, depozytariusz archiwum Działu Badań Radia Wolna Europa/Radia Swoboda, otrzymał z Międzynarodowej Fundacji Wyszechradzkiej zapewnienie o przyznaniu grantów na prace badawcze w zbiorach OSA. Bliższe informacje można znaleźć tutaj

Komunikat stwierdza m.in. że "dla lepszego i głębszego zrozumienia współzależności współczesnej historii Europy Środkowej" Międzynarodowa Fundacja Wyszechradzka oferuje 10 grantów rocznie na prowadzenie badań w archiwach OSA w Budapeszcie. Granty wynosić mają 2000 euro na maksymalny okres dwóch miesięcy. Ubiegać się o nie mogą naukowcy, dziennikarze i artyści.

Międzynarodowa Fundacja Wyszechradzka z siedzibą w Bratysławie powołana została w czerwcu 2000 r. przez rządy państw Grupy Wyszechradzkiej złożonej z Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Celem Fundacji jest wspieranie bliższej współpracy między państwami Grupy a także z innymi państwami Europy Wschodniej oraz Zachodnich Bałkanów i Południowego Kaukazu. Wspierane są wspólne przedsięwzięcia kulturalne, naukowe i edukacyjne a także dotyczące kontaktów młodzieży, współpracy transgranicznej i turystyki.