Konferencja o RWE
niedziela, 06 styczeń 2008
Na Uniwersytecie Warszawskim odbyła się w dniach 30.11 - 1.12.2007 konferencja "Radio Wolna Europa w polityce polskiej i zachodniej". Patronowali jej Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz i Ambasador USA w Warszawie Victor Ashe.

Powiększ

Z inicjatywą konferencji wystąpili dawni dziennikarze RWE Andrzej Borzym i Jeremi Sadowski. Bezpośrednim impulsem projektu była Uchwała Sejmu RP z 10.5. 2007 w 55 rocznicę inauguracji programu Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa w Monachium. Sejm dziękował w niej „ludziom Radia Wolna Europa za ich zaangażowanie w walce o wolną, demokratyczną i w pełni niepodległą Ojczyznę”. Przyjmując z wdzięcznością ten gest, inicjatorzy konferencji uznali, że warto przypominać nie tylko „od święta” o historii i dorobku Radia. W organizacji przedsięwzięcia pomogło Stowarzyszenie Wolnego Słowa zrzeszające działaczy opozycji i podziemnych wydawnictw. Środki finansowe zapewniły Narodowe Centrum Kultury oraz ambasada USA w Warszawie. Patronat nad konferencją objęli: Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz oraz Ambasador USA w Warszawie Victor Ashe.

Pierwszy dzień obrad miał miejsce w okazałej sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów na UW. Otwarcia dokonał Mirosław Chojecki, dawniej członek KORu, szef NOWej, dziś prezes SWSu. Na wstępie odczytane zostało posłanie Marszałka Senatu Bogdana Borusewicza posłuchaj, po czym wystąpili: przedstawiciel ambasady USA charge d’affaires Kenneth Hillas posłuchaj oraz prof. Władysław Bartoszewski, sekretarz stanu w gabinecie premiera. Następnie A. Ross Johnson, były dyrektor RWE, odczytał list do organizatorów i uczestników konferencji od Jeffreya Gedmina, prezesa RFE/RL, rozgłośni z siedzibą w Pradze kontynującej misję RWE, nadając w 28 językach do niektórych krajów byłego ZSRR oraz Azji i Bliskiego Wschodu, w tym do Iraku, Iranu i Afganistanu. czytaj

Pierwszym roboczym punktem obrad był referat A. Rossa Johnsona „Polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych podczas zimnej wojny. Rola Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa”. Mówił on o początkach RWE, okolicznościach powstania Radia, celach polityki USA oraz kontrowersjach politycznych między amerykańskim kierownictwem a polskim zespołem. czytaj

Podobny temat, ale w szerszym kontekście podjęty został w dyskusji „Polityka amerykańska wobec Europy Wschodniej w okresie zimnej wojny”. Wzięli w niej udział: prof. Roman Kuźniar z Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW, prof. Krzysztof Michałek (Instytut Historyczny UW), dr Bohdan Osadczuk emerytowany prof. Wolnego Uniwersytetu w Berlinie, wpółpracownik RWE i paryskiej „Kultury”. Moderował dr Tadeusz Chabiera. W wypowiedziach mówiono m.in. o kolejnych fazach powojennej polityki zagranicznej USA, skuteczności tzw. polityki soft power.

W kolejnym punkcie doc. dr Rafał Habielski z Instytutu Dziennikarstwa UW wygłosił referat „Charakter i znaczenie Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa”, który starał się określić wyjątkowość „medialno- polityczną” RWE. czytaj Następnie Jeremi Sadowski porównywał dwie legendy emigracyjne: Jerzego Giedroycia i Jana Nowaka- Jeziorańskiego, ich różne temperamenty i strategie polityczne. czytaj

Po przerwie odbyła się dyskusja zatytułowana „Znaczenie RWE dla upadku komunizmu w Polsce”.

Od lewej: H.Wujec, T.Mazowiecki, M.Chojecki, R.Habielski. Fot. A.Borzym
Uczestniczyli w niej ważni uczestnicy opozycji i przemian politycznych a zarazem słuchacze i bohaterowie programów Radia: Mirosław Chojecki, Tadeusz Mazowiecki, Henryk Wujec oraz moderator doc. dr Rafał Habielski. Po ogromnie interesujących wypowiedziach posłuchaj odbyła się ożywiona dyskusja z udziałem publiczności.

Obrady pierwszego dnia zakończył referat Lechosława Gawlikowskie- go, komentatora i wicedyrektora polskiej redakcji zatytułowany „Mitologia ery tworzenia Rozgłośni Polskiej RWE”, w którym mówił m.in. o związkach Radia z CIA i znaczeniu sekcji polskiej. czytaj

W drugim dniu obrady przeniosły się do Pałacu Kazimierzowskiego i równie reprezentacyjnej jak poprzednia sali Senackiej. Pierwszymi gośćmi byli „tajni, świadomi wspólpracownicy” RWE: prof. Władysław Bartoszewski, dr Józef Szaniawski, Piotr Jegliński, którzy przez lata dostarczali do Radia informacje o sytuacji w Polsce nadawane następnie do kraju. Ich relacje o tym co i jak przekazywali uzupełnił Włodzimierz Odojewski, pisarz i kierownik działu kulturalnego RWE, który mówił o swoich licznych anonimowych współpracownikach ze świata kultury. Te pasjonujące wypowiedzi moderował prof. Andrzej Paczkowski. Ze szczególną uwagą słuchano relacji prof. Bartoszewskiego. posłuchaj

W ponad 40-letniej historii Rozgłośnia Polska RWE miała w gronie swych pracowników wielu wybitnych twórców – pisarzy, muzyków, poetów. Wśród nich był m.in. wybitny kompozytor Roman Palester. W latach 1952-72 kierownik działu kulturalnego RWE, autor audycji, w tym "Okno na świat", poświęconej najważniejszym wydarzeniom kulturalnym na Zachodzie. O zapoznanym dziś twórcy mówiła dr Violetta Wejs-Milewska (Uniwersytet w Białymstoku) w wystąpieniu „RWE na szlakach twórców. Casus Romana Palestra”. czytaj

Następnie dwójka młodych naukowców z UMSC w Lublinie dr Ewa Solska i dr Grzegorz Figiel przedstawiła referat „Stan badań nad RWE. Dostęp do źródeł, nowe inicjatywy badawcze”. Mówili o wielu tematach, które czekają na opracowanie, zaprezentowali także swoje plany badawcze nad RWE.

Obrady zakończyła dyskusja nad pytaniem, które było podtytułem konferencji: czy istnieje i jaką rolę pełni „Legenda Radia i Jana Nowaka-Jeziorańskiego w mediach i polityce”. Wzięli w niej udział Jolanta Kessler-Chojecka, reżyser kilku filmów dokumentalnych o emigracji i RWE, Zbigniew Gluza szef Ośrodek KARTA oraz historyk prof. Andrzej Paczkowski; moderował Jeremi Sadowski.

Materiały z konferencji – referaty oraz zapis dyskusji wydane zostały drukiem. W wersji .pdf można je pobrać tutaj

W zamyśle organizatorów konferencja, poza celami naukowymi, miała być również okazją do spotkania pracowników Radia, jego słuchaczy i sympatyków. Odbyło się ono w sobotę 1.12. po południu w siedzibie Stowarzyszenia Wolnego Słowa pod hasłem „Rendez-vous o 6,10“, które było tytułem nadawanej przez wiele lat popularnej audycji muzycznej RWE. Spotkanie uświetnił recital Patrycji Kaczmarskiej, która śpiewała piosenki swego Ojca Jacka Kaczmarskiego. Na gitarze akompaniował Marcin Dąbrowski.

Konferencję wielu jej uczestników uznało za udaną. Chwalono wybór podjętych tematów, poziom referatów i dyskusji oraz jej atmosferę. Głosy krytyczne dotyczyły niedostatecznej i spóźnionej informacji o konferencji. Zachęca to do dalszych, podobnych przedsięwzięć. (ab)

 

Galeria fotografii z konferencji zobacz