Logowanie


Nie pamiętam hasła!
Home
Setna rocznica urodzin Ronalda Reagana
06.02.2011.

6 lutego 2011 r. przypada 100-lecie urodzin prezydenta Ronalda Reagana. 40 prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki walnie przyczynił się do podminowania Związku Sowieckiego a tym samym do upadku komunizmu i wyzwolenia Europy Wschodniej.

Informacje o całorocznym programie obchodów rocznicy w USA znaleźć można na internetowej stronie The Ronald Reagan Presidential Foundation & Library w Simi Valley w Kalifornii. link

W Polsce jak na razie odnotować można przede wszystkim naukowe i obywatelskie inicjatywy.

4 lutego na Uniwersytecie Jagielońskim odbyła się konferencja naukowa "Krucjata wolności Ronalda Reagana" zorganizowana przez Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ oraz krakowski Ośrodek Myśli Politycznej. Program tej konferencji można znaleźć tutaj link

3 lutego poseł Andrzej Gut-Mostowy (PO) wygłosił w Sejmie oświadczenie przypominające o rocznicy i zasługach Reagana dla Polski. Poseł z Podhala zakończył apelem: "...jest jak najbardziej stosowne, aby posłowie Rzeczypospolitej Polskiej nie zapomnieli o człowieku, dzięki któremu w znacznej części możemy wypełniać demokratyczny mandat, a Polacy mogą cieszyć się suwerennością i wolnością." Posłowie ani prowadzący obrady marszałek nie podchwycili jak się wydaje tego apelu.

Od końca zeszłego roku działa obywatelska "Inicjatywa uczczenia w Polsce 100-lecia urodzin Ronalda Reagana". W jej ramach powstała strona internetowa na której odnotowywane są rocznicowe wydarzenia, wypowiedzi i komentarze. link Można tam również wpisać się do księgi pamiątkowej jak też zgłosić do wspierania akcji, m.in. przez rozpowszechnianie informacji o rocznicy i postaci Reagana.

100 rocznica urodzin Ronalda Regana – wpisz się do księgi pamiątkowej

Pojawiają się też sporadyczne wspomnieniowe teksty w (głównie prawicowej) prasie i na stronach internetowych.

Nie miejsce tu na obszerną biografię zmarłego w 2004 r. Ronalda Reagana. Wystarczy odesłać do licznych książek, w tym wydanej w Polsce obszernej pracy Paula Kengora "Ronald Reagan i obalenie komunizmu. Zbliżenie na Polskę" (AMF, Warszawa 2007). Kengor dowodzi w niej, że Reagan bardzo wcześnie, nawet zanim został gubernatorem Kaliforni, głosił że system komunistyczny kiedyś upadnie oraz że można i należy mu w tym pomóc. Przekonanie o potrzebie aktywnego przeciwstawiania się komunizmowi wynikało u niego z trzech pobudek: politycznej (ekspansja komunizmu zagraża systemom demokracji i wolnego rynku), etycznej (nie wolno godzić się na zniewolenie milionów ludzi) i religijnej (nie wolno pozbawiać ludzi wolności wiary).

Mniej więcej rok po zaprzysiężeniu w styczniu 1981 r. i uporaniu się z kryzysem politycznym i gospodarczym w USA Reagan zajął się sprawami międzynarodowymi, w tym strategią doprowadzenia do upadku komunizmu. Od tej pory Reagan konsekwentnie, z uporem, czasem wbrew najbliższym doradcom obawiającym się konfrontacji z Moskwą, zmierzał do tego celu. Pierwszym i głównym narzędziem było podkopanie gospodarki i finansów ZSRR, m.in. przez odcięcie dostępu do najnowszej technologii zachodniej, ograniczenie dochodów z eksportu surowców, wyzwanie do wyścigu zbrojeń w kosmosie, i wreszcie wspieranie antysowieckich ruchów wolnościowych. Opuszczając w styczniu 1989 r. Biały Dom, Reagan osiągnął praktycznie swój cel - kilka miesięcy później rozpoczęły się w Polsce rozmowy Okrągłego Stołu, w grudniu tego roku upadł mur berliński. Lawina ruszyła, system komunistyczny runął.

Historycy długo jeszcze, być może bez końca, toczyć będą spór kto lub co najbardziej podcięło sowiecki komunizm. Prawdopodobnie był to szczęśliwy zbieg wielu okoliczności i osobowości lat 80. XX w. Ronald Reagan odegrał jednak na tej scenie pierwszoplanową rolę. Grał przy tym z przekonaniem i nie podkreślając własnego znaczenia. Reagan od początku doceniał wagę powstania polskiej "Solidarności"; uważał ją swojego sojusznika, wierzył że zrobiony przez Polaków wyłom może być początkiem końca komunizmu w całym bloku moskiewskim. Współdziałał też bardzo blisko z Janem Pawłem II, którego zresztą głęboko szanował i cenił, choć sam był protestantem. Spotkał się z papieżem osobiście conajmniej 7 razy, regularnie krążyli między Watykanem i Waszygtonem współpracownicy prezydenta.  

Rola jaką odegrał Ronald Reagan w bezkrwawym zakończeniu zimnej wojny oraz w przemianach politycznych w Europie nie jest wciąż w pełni doceniana. O wielu jego działaniach się nie wie lub nie pamięta. Reagan miał też zasługi, o czym warto tu wspomnieć, dla Radia Wolna Europa. Od samego początku wspierał jego działanie. Jako młody aktor i prezes stowarzyszenia aktorów Hollywood występował w akcjach promocyjnych Krucjaty Wolności, organizacji która zbierała fundusze na działalność RWE.  Obejrzyj jeden z filmów z udziałem Reagana.

 Do hasła "krucjata wolności" Reagan wróci kilkadziesiąt lat później jako prezydent. Użył go m.in. w pamiętnym przemówieniu westminsterskim do parlamentu brytyjskiego 8 czerwca 1982 r., w którym jasno nakreślił cele swojej polityki, zachęcał do niej sojuszników Ameryki i zapowiedział że komunizm znajdzie się na śmietniku historii:

The objective I propose is quite simple to state: to foster the infrastructure of democracy, the system of a free press, unions, political parties, universities, which allows a people to choose their own way to develop their own culture, to reconcile their own differences through peaceful means. (...)

What I am describing now is a plan and a hope for the long term - the march of freedom and democracy, which will leave Marxism-Leninism on the ash heap of history as it has left other tyrannies, which stifle the freedom and muzzle the self-expression of the people. (...)

Well, this is precisely our mission today: to preserve freedom as well as peace. It may not be easy to see; but I believe we live now at a turning point. (...)

Well, the task I've set forth will long outlive our own generation. But together, we too have come through the worst. Let us now begin a major effort to secure the best - a crusade for freedom that will engage the faith and fortitude of the next generation. For the sake of peace and justice, let us move toward a world in which all people are at last free to determine their own destiny.


Administracja Reagana od początku postawiła na wzmocnienie działań mających na celu przeciwstawienie się propagandzie komunistycznej. Dotyczyło to też amerykańskich rozgłośni na zagranicę, w tym Radia Wolna Europa. Wkrótce po objęciu rządów przez nową administrację nastąpiły zmiany personalne w kierownictwie Radia, podniesiono jego budżet by mogło wzmocnić personel i poprawić możliwości techniczne. W 1982 r. rząd USA wystąpił do Kongresu o zwiększenie o 21,3 mln $ budżetu dla Zarządu Międzynarodowej Radiofonii (Board of International Broadcasting), który nadzorował RWE/RS oraz o 27,3 mln $ dla USIA, agencji nadzorującej m.in. Głos Ameryki. W grudniu 1982 prezydent Reagan napisał w tej sprawie do senatora Marka O. Hatfielda, przewodniczącego komisji budżetowej Senatu:

International broadcasting is vital to our national security... The importance of international broadcasting and its role in the worldwide competition of ideas is not always well understood. Radio continues to be the primary method of communication in many areas of the world. In some areas - notably, in the communist world - international radio remains virtually the only source of reliable news and information. For this very reason, the Soviet Union has long sought to prevent reception of these broadcasts. Their efforts have increased measurably in recent years in the wake of the turmoil in Poland. The jamming of Western radio broadcasts by the Soviet Union is now of unprecedented intensity, and for the first time extends to broadcasts intended for other countries - specifically, Poland and Afghanistan.

The existing charters and guidelines of the Voice of America and of Radio Free Europe/Radio Liberty are sufficient indication of the painstaking efforts that have been undertaken to ensure the accuracy, reliability, and responsibility of our radio stations. There is nothing provocative about broadcasting the truth.

It is vital that we undertake initiatives now for the modernization and strengthening of our international radio broadcasting operations. The time has come to give these operations - for too long systematically underfunded and neglected - the attention they deserve. The additional funding I am requesting for the Voice of America and Radio Free Europe/Radio Liberty in FY 83 is a critical first step in this direction.


Propozycja podwyżki budżetów została przez Kongres przyjęta.

I wreszcie warto wspomnieć, że Reagan zapowiedział inną jeszcze rewolucję - w technologii informatycznej (IT), która obejmie cały świat. Gdzie i kiedy o tym mówił? W maju 1988 r. na Uniwersytecie Moskiewskim... Obejrzyj fragment tego wystąpienia Wielkiego Komunikatora:

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Komentarze

You must javascript enabled to use this form

Musisz się zalogować by móc dodać komentarz.
Komentarze wyrażają jedynie opinie ich autorów a nie redakcji.

Sonda

Padł postulat aby Radio Wolna Europa trafiło do podręczników historii. Jaka jest Twoja opinia?
© 2020 wolnaeuropa.org
Zawartość strony: Andrzej Borzym redakcja@wolnaeuropa.org
Administracja: Tomasz Komorek administracja@wolnaeuropa.org

Ta strona nie jest w żaden sposób związana z RFE/RL, Inc., które nie ponosi
odpowiedzialności za jej zawartość.