Migawki/zajawki

Archiwa
 

Spory polsko-amerykańskie w RWE

czytaj
 
Home arrow Bibliografia arrow Bibliografia

Publikacje książkowe o RP RWE - wspomnienia, historia, dokumenty


50 lat Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. Materiały sesji jubileuszowej, pod red. Darii Nałęcz, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2003, 116 s.

Adamczewski Grzegorz, Radio Wolna Europa w okresach politycznych przełomów, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 2011, 235 s.

Autoportret zbiorowy. Wspomnienia dziennikarzy polskich na emigracji z lat 1945-2002 [m.in. Andrzeja Krzeczunowicza, Marka Walickiego i Zdzisława Najdera], W. Piątkowska-Stepaniak (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2003, 356 s.

Gawlikowski Lechosław, Pracownicy Radia Wolna Europa. Biografie zwykłe i niezwykłe, Instytut Studiów Politycznych PAN, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2015, 918 s.

Głowiński Michał, Pawiany z Monachium (PRL-owska propaganda wobec Wolnej Europy), w: Pismak 1863 i inne szkice o różnych brzydkich rzeczach, Open, Warszawa 1995, 206 s.

Grotowicz Wiktor, Oleś Stanisław [Załuski Piotr], Czy Polaków stać na optymizm? Rozmowy ze Zdzisławem Najderem, Pogląd, Berlin 1988, 103 s.

Hajdasz Jolanta, Ławniczak Agata, Polak z oddali: Jan Nowak- Jeziorański w Poznaniu i nie tylko, Wyd. Miejskie, Poznań 2000, 136 s.

Hajdasz Jolanta, Szczekaczka czyli Rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa, Media Rodzina, 2006,  368 s.

Jabłoński Zygmunt, Gabinet figur radiowych, Pogląd, Berlin 1985, 211 s.

Jan Nowak-Jeziorański: misja Polska [materiały z konferencji w setną rocznicę urodzin J.N-J], red. Mariusz Urbanek, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2016, 128 s.

Jan Nowak-Jeziorański, Zbigniew Brzeziński. Listy 1959-2003, wybór, wstęp, oprac. Dobrosława Platt, PWN, Warszawa 2014, 479 s.

Jan Nowak-Jeziorański. Biografia opowiadana, wybór cytatów i red. Mateusz Palka i Mariusz Urbanek, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2014, 240 s.

Jan Nowak-Jeziorański. Kurier Armii Krajowej, redaktor Radia Wolna Europa, polityk [mat. konferencji Instytutu Dziennikarstwa UW i Kolegium Europy Wschodniej], red. R. Habielski, P. Machcewicz, Instytut Dziennikarstwa UW, Kolegium Europy Wschodniej, Wrocław-Warszawa 2011,  274 s.

Jan Nowak-Jeziorański. Głos wolnej Europy [felietony: Karpiński Wojciech, Kisielewski Stefan, Michnik Adam, Toruńczyk Barbara], opr. B. Toruńczyk, Zeszyty Literackie, Warszawa 2005, 94 s.

Jan Nowak-Jeziorański, Jerzy Giedroyc. Listy 1952-1998, wybór, wstęp i oprac. Dobrosława Platt, Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum, Wrocław 2001, 774 s.

Johnson A. Ross, Radio Wolna Europa i Radio Swoboda. Lata CIA i późniejsze, tłum. Andrzej Borzym, Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Wrocław 2014, 457 s.

Kobyliński Anatol, Wędrówki pana Anatola, Agawa, Warszawa 1996, 234 s.

Krok-Paszkowski Jan, Mój bieg przez XX wiek, Norbertinum, Lublin 2001, 420 s.

Machcewicz Paweł, "Teczka >Fondy<, czyli o początkach penetracji agenturalnej Radia Wolna Europa", w: Władza a społeczeństwo w PRL. Studia historyczne, pod red. Andrzeja Friszke, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2003, s. 197-218.

Machcewicz Paweł, Radio Wolna Europa i "partyzanci", [w:] Od Piłsudskiego do Wałęsy. Studia z dziejów Polski XX wieku, Instytut Studiów Politycznych PAN, Instytut Pamięci Narodowej, W-wa 2008.

Machcewicz Paweł, "Monachijska menażeria". Walka z Radiem Wolna Europa 1950-1989, Instytut Pamięci Narodowej, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2007, 443 s.

Machcewicz Paweł, Radio Wolna Europa wobec wydarzeń w Polsce i na Węgrzech jesienią 1956 roku, [w:] Październik 1956. Początek erozji systemu, red. M. Jabłonowski, S. Stępka, Pułtusk 2007.

Machcewicz Paweł, Emigracja w polityce międzynarodowej, Druga Wielka Emigracja 1945-1990, T. II [rozdział o RWE], Biblioteka Więzi, Warszawa 1999, 262 s.

Maj 2012 miesiącem Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, Kancelaria Senatu, Warszawa 2012, 64 s.

Nowak-Jeziorański Jan, Wojna w eterze, Znak, Kraków 2005, 711 s.

PRL atakuje Radio Wolna Europa. Teksty, rysunki i karykatury z prasy, radia, telewizji i wydawnictw książkowych, wybór i wstęp Alina Grabowska, Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum, Wrocław 2002,    144 s.

Puddington Arch, Rozgłośnie wolności. Tryumf Radia Wolna Europa i Radia Swoboda w zimnej wojnie, tłum. Andrzej Borzym, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2009,  s. 422. czytaj

Radio Wolna Europa w polityce polskiej i zachodniej. Materiały konferencji naukowej Warszawa 30.11. - 1.12.2007, red. Andrzej Borzym i Jeremi Sadowski, Stowarzyszenie Wolnego Słowa, Warszawa 2009, s. 221. do pobrania tutaj

Rozpędowski Henryk, Był chamsin, Aneks, Londyn 1994, 288 s.

Semelin Jacques, Wolność w eterze, UMCS, Lublin 1999, 330 s.

Sokopp Edward M., Pisane na kolanie: pamiętnik bez patosu, Antyk, Warszawa, Komorów 1997,     353 s.

Tatarowski Konrad W., Literatura i pisarze w programie Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, Universitas, Kraków 2005, 322 s. + CD.

Tatarowski Konrad W., Aksjologia i polityka w pisarstwie i działalności Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, 265 s.

Tyszkiewicz Jakub, Otwarte okno w żelaznej kurtynie. Polityka administracji prezydenta Eisenhowera wobec Polski (październik 1956-styczeń 1961), Wrocław 2003, s. 368.

Tyszkiewicz Jan, Gwiazdy i melodie. Arystokrata bez krawata, Świat Książki, Warszawa 2006, 351 s.

Unger Leopold, Intruz [rozdział o RWE], Prószyński i S-ka, Warszawa 2001, 408 s.

Urban George R., Radio Wolna Europa i walka o demokrację. Moja wojna w czasach zimnej wojny, tłum. Maciej Antosiewicz, Prószyński i S-ka, Warszawa 2000, 285 s. czytaj

Wejs-Milewska Violetta, Radio Wolna Europa na emigracyjnych szlakach pisarzy: Gustaw Herling-Grudziński, Tadeusz Nowakowski, Roman Palester, Czesław Straszewicz, Tymon Terlecki, Arcana, Kraków 2008, 762 s. 

Wokół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. Materiały konferencji naukowej, pod red. Władysława Stępniaka, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2002, 128 s.

Wspomnienia pracowników Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, teksty zebrała Alina Grabowska, Oficyna Wydawnicza RYTM, Warszawa 2002, 350 s.

Wysocki Stefan, Polska z oddali – prawda z bliska, Solidarność Walcząca, Gdańsk 1989, 27 s.

Zamorski Kazimierz, Pod anteną Radia Wolna Europa, Wers, Poznań 1995, 252 s.

Zawsze dla Polski - ku pożytkowi wspólnemu. O życiu i dziele Jana Nowaka-Jeziorańskiego w setną rocznicę urodzin, [materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Kultury i Środków Przekazu we współpracy z Instytutem Studiów Politycznych PAN], Kancelaria Senatu, Warszawa 2014, 121 s. plik pdf do pobrania tutaj link

 

Artykuły w polskiej prasie o RP RWE (wybór)


Bartoszewski Władysław, Przygoda z Wolną Europą, rozmowę przepr. Andrzej Kaczyński, Rzeczpospolita, nr 40/1997.

Berberyusz Ewa, Jednorazowo zużyty [o A.Czechowiczu], Tygodnik Powszechny, nr 32, 1990.

Bromke Adam, List do redakcji [o „akcji balonowej”], Kultura, nr 4,1957.

Brzeziński Zbigniew, O roli Radia Wolna Europa w obaleniu komunizmu, rozmawia Ernest Skalski, Gazeta Wyborcza, 1.5.2002. czytaj

Drygas Maciej J., Fale w eter, Karta 2003, nr 38, s.94-121.

Drygas Maciej J., Zadudnić do zera, Gazeta Wyborcza, 12.5.2003.

Gawlikowski Lechosław, Radio Wolna Europa 1982-1987. Spojrzenie z dystansu, Zeszyty Historyczne, z.158/2006, s. 101-129.

Giedroyc Jerzy, Herling-Grudziński Gustaw, Wywiad z Zygmuntem Michałowskim, Kultura, nr 11, 1978. 

Hajdasz Jolanta, Odbiór audycji Rozgłośni Polskiej RWE w Polsce, Pamięć i Sprawiedliwość, nr 2(6) 2004, s.312-313.

Henzler Marek, Radio trzeszcząca Europa, Polityka, nr 18, 4.5.2002, s. 73-75. link

Herling-Grudziński Gustaw, Radio i amerykańska niewiadoma, Kultura, nr 5, 1976. 

Jasieńczyk Janusz, Agitować czy propagować [analiza programu Głosu Wolnej Polski], Kultura, nr 10, 1953, s. 15-38.

Januszewski Radosław, Strękowski JanRWE otwiera drzwi, cz. I Rzeczpospolita, Plus Minus 20.4.2002; Komandosi zimnej wojny, cz.II Rzeczpospolita, Plus Minus, 27.4.2002.

Kamiński Bernard, Polska Sekcja Radia Wolna Europa, Kultura, nr 9, 1979.

Kamiński Łukasz, Od "Wolnej Europy" do wolnej Polski, Tygodnik Powszechny, nr 18,5.5.2002. link

Kurski Jarosław, Radio Wolna Europa. Dyrektor i książę (fragm. książki), Gazeta Wyborcza, Duży Format, 24.1.2005, link

Londyńczyk [Juliusz Mieroszewski], Głos Wolnej Polski, Kultura nr 6, 1952.

Machcewicz Paweł, Kryptonim ‘Medal’ [o W.Trościance], Rzeczpospolita, 18-19.9.2004.

Machcewicz Paweł, Paczkowski Andrzej, Tajny agent [o Z.Najderze], Rzeczpospolita, 9.10.2005; cz. II: Po pierwsze niepodległość, Rzeczpospolita, 15.10.2005

Machcewicz Paweł, Kapitan Czechowicz wykonał zadanie, Rzeczpospolita, 7.1.2006.

Machcewicz Paweł, Służbowy ‘Raport z Monachium‘ [A.Brychta], Rzeczpospolita, 28.7.2007.

Machniewicz Jacek K., Dwanaście lat w paryskim biurze RWE, Zeszyty Historyczne, z. 157, 2006.

Mianowicz Tomasz, O Wolnej Europie bez mitologii, Kultura nr 6, 1982.  

Michałowski Zygmunt, Z byłym dyrektorem Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa rozmawiała Alina Grabowska, Archiwum Emigracji, T.1/1998, s.125-144.

Michnik Adam, Moja Wolna Europa, Gazeta Wyborcza, 25-26.6.1994. czytaj

Miłosz Czesław, Przyczynek do dziejów literatury na emigracji, Zeszyty Historyczne, z. 152, 2005, s. 127-136.

Najder Zdzisław, Rachunek sumienia, Rzeczpospolita, 15.10.2005.

Najder Zdzisław, RWE 1982-1987. Zapiski dyrektora, Zeszyty Historyczne z.153/2005, s. 200-225.

Nowak-Jeziorański Jan, RWE a CIA, Karta nr 38, s.122-130.

Nowak-Jeziorański Jan, Agent Koliber, Wprost nr 1017, 26.5.2002. link

Odojewski Włodzimierz, Pisarz z listy bezdomnych. Józef Mackiewicz w Radiu Wolna Europa, Rzeczpospolita, Plus Minus, nr 87, 12-13.04.2003.

Odojewski Włodzimierz, Literacka konspira, rozm. Bronisław Tumiłowicz, Przegląd 12.1.2004.

Odojewski Włodzimierz, Władysław Lech Terlecki i RWE, Odra, nr 1, 2004.

Paczkowski Andrzej, Jedni słuchali, inni zagłuszali, Rzeczpospolita, 9-10.5.1992.

Patek Krzysztof, Polonia i rządy zachodnie wobec stanu wojennego w relacjach Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, Przegląd Polski (Nowy Dziennik), 13.12.2002.

Platt Dobrosława, Pomówienia z esbeckiej fałszywki [wobec J.Nowaka-Jeziorańskiego], Rzeczpospolita, 5.5.2001, s.D1, D6.

Pomian Andrzej
, Tadeusz Chciuk-Celt (1916-2001). Wspomnienie, Przegląd Polski (Nowy Dziennik), 18.5.2001.

Pomian Andrzej, Moje przyjaźnie i znajomości w Rozgłośni Polskiej w Monachium, Przegląd Polski (Nowy Dziennik), 3.5.2002.

Pomian Andrzej, Oddaję Ptaczkowi sprawiedliwość, Przegląd Polski (Nowy Dziennik), 2.8.2002.

Pronobis Witold, Cel - Radio Wolna Europa, Newsweek Historia, maj 2012.

Romanowski Andrzej, Partia Jana Nowaka, Gazeta Wyborcza, 21.1.2005. link

Rudzki Marek, Polska sekcja Radia Wolna Europa w Nowym Jorku, Zeszyty Historyczne, z.133, 2000, s.185-190.

Rudzki Marek, O Janie Nowaku-Jeziorańskim raz jeszcze, Zeszyty Historyczne, z. 152, 2005, s. 117-126.

Pół wieku życia w teczkach opisane. Opowieści prof. Władysława Bartoszewskiego wysłuchał Krzysztof Burnetko, Tygodnik Powszechny, nr 7, 2002.

Sadowski Jeremi, Jan Nowak-Jeziorański i polska emigracja polityczna, Res Publica Nova, nr 3, 2005. czytaj

Sandecki Maciej, Wolna Europa: Radio, co nadawało sens wszystkiemu, Gazeta Wyborcza, 25.8.2005. link

Skalski Ernest, RWE – radio, które wygrało, Gazeta Wyborcza, 1.5.2002.

Szyłeyko J. Zdzisław, Dziennik radiowy Rozgłośni Polskiej RWE 1952-1972: fakty wspomnienia, refleksje, Zeszyty Historyczne, z. 126/1998, s.118-133.

Świdlicki Andrzej, Zła pogoda dla Radia Wolna Europa, Rzeczpospolita, 22.6.1994.

Torańska Teresa, Rozmowa z Janem Nowakiem, Kultura, nr 3, 1991. 

Unger Leopold, Radio drążące komunizm, Gazeta Wyborcza, 1.12.2009.

W obronie Wolnej Europy. Listy Jana Nowaka do gen. Władysława Andersa i Adama Ciołkosza, Więź 3/2005, s. 101-111.

 

Opublikowane teksty audycji RP RWE (wybór)


Błażyński Zbigniew, Mówi Józef Światło. Za kulisami bezpieki i partii, Polska Fundacja Kulturalna, Londyn 1985, 319 s.

Gombrowicz Witold
, Wspomnienia polskie [nienadane felietony pisane dla RWE w latach 1959-61], Wydawnictwo Literackie, Kraków 2002, 244 s.

Grabowska Alina, Polska w komentarzach, T. I-II [tom I zawiera wybór komentarzy w RWE z lat 1975-1989], Polska Fundacja Kulturalna, Londyn 1999.

Nowak-Jeziorański Jan, Polska droga ku wolności 1952-1973 [wybór komentarzy nadanych w RWE], Gryf Publications Ltd, Londyn 1974, 199 s.

Raczyński Edward, Żenczykowski Tadeusz, Od Genewy do Jałty. Rozmowy radiowe, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, PULS Publications, Lublin, Londyn 1991, 151 s.

Stempowski Jerzy, Felietony dla Radia Wolna Europa, oprac. Jerzy Timoszewicz, Twój Styl, Warszawa 1995, 171 s.

Zaremba Paweł, Historia Dwudziestolecia (1918-1939) [zbiór pogadanek radiowych z lat 1967-1979], do druku przygotował Marek Łatyński, Zakład Narodowy Ossolińskich, Wrocław 1991, 519 s.

 

Filmy o RWE i jego pracownikach

 
Rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa, scen. i reż. Beata Postnikoff, Agencja Filmowa Profilm (dla TVP), 1989-1990, 2 części, 46 min.

Kosmopolak, scen i reż. Beata Postnikoff, Agencja Filmowa Profilm (dla Programu 2 TVP), 1990, 45 min [Dokument o życiu i twórczości Jacka Kaczmarskiego. Piosenki, wypowiedzi przyjaciół, rodziny, rozmowa o sztuce, emigracji i historii J. Kaczmarskiego z Tadeuszem Nowakowskim.]

Opowieść o Wolnej Europie, scen. i reż. Jolanta Kessler-Chojecka, Grupa Filmowa Kontakt (dla Programu 2 TVP), 1994, 2 części po 52 min.

Kurier nadziei, scen. i reż. Zbigniew Kowalewski, Studio Filmowe Kronika, 1999, 28 min [dostęp do filmu, płatny, w serwisie Narodowego Instytutu Audiowizualnego NINATEKA] link

Pseudonim Jan Nowak, scen. i reż. Jolanta Kessler-Chojecka, Media Kontakt, 2004, 52 min.

Głos nadziei, reż. Maciej Drygas, TVP 1, Tv Planete, 2002, 58 min. link

Jan Nowak-Jeziorański. Kurier z Warszawy 60 lat później, reż. Andrzej Wajda, Andrzej Kotkowski, Studio Akson, 2004, 28 min. link

„Radio Wolna Europa” [wywiad z Janem Nowakiem-Jeziorańskim], Redakcja Form Dokumentalnych, Program 1, TVP, 2007, 10 min. link

Roman Palester. Errata do biografii, scen. i reż Andrzej Gajewski, TVP, 2008, 25 min. link

 

Prace magisterskie, doktorskie o RWE

 
Żółtowski Marcin, Rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa 1950-1975: historia powstania, organizacja oraz znaczenie dla przemian społeczno-politycznych w PRL. Praca magisterska, Uniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Katedra Amerykanistyki i Mass Mediów, 2006.

 

Główne zbiory archiwów RWE


Narodowe Archiwum Cyfrowe (d. Archiwum Dokumentacji Mechanicznej). Zawiera kopie archiwalnych audycji Rozgłośni Polskiej Radia Wolna z lat 1952-1994. Zbiór liczy ok. 17 tys. nagrań oraz 1,5 miliona stron maszynopisu skryptów (do wglądu w czytelni). Online jest tam kilkaset fotografii link i część zdigitalizowanch tekstów audycji link

Polskie Radio, portal "Radia Wolności". Zawiera kopie zachowanych nagrań audycji Rozgłośni Polskiej RWE (a także innych rozgłośni) link

Hoover Institution, Stanford, Kalifornia. Dysponuje największym zbiorem dokumentów, skryptów i nagrań RWE/RS. Liczą one ponad 10,5 mln stron i 80 000 taśm dźwiękowych. link

Open Society Archives w Budapeszcie. Znajdują się tam przede wszystkim zbiory dokumentów Wydziału Studiów i Analiz RWE, w tym polskiej sekcji. link

Zakład Narodowy im. Ossolińskich (ZNiO) Wrocław, Dział Rękopisów. Zawiera m.in. archiwa: Jana Nowaka Jeziorańskiego (1914-2005), Tadeusza Żenczykowskiego (1907-1997), Kazimierza Zamorskiego (1914-2000), Zbigniewa Błażyńskiego (1914-1996). link

Archiwum Emigracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zawiera m.in. zbiory: Gustawa Herlinga-Grudzińskiego (1919-2000), Jana Kroka-Paszkowskiego (1925-2007), Wiktora Trościanki (1911-1983),  Wojciecha Wasiutyńskiego (1910-1994), Kazimierza Zamorskiego (1914-2000), Pawła Zaremby (1915-1979). link

 

Inne źródła i linki 

Strona Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego. link

Archiwum komentarzy pisanych dla Radia Wolna Europa przez Waldemara Kuczyńskiego, byłego ministra przekształceń własnościowych w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, ekonomisty, dziennikarza i publicysty, współpracownika RWE. link

Centrum Informacji im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Warszawie. link

 

 

 
Komentarze

You must javascript enabled to use this form

Musisz się zalogować by móc dodać komentarz.
Komentarze wyrażają jedynie opinie ich autorów a nie redakcji.
© 2020 wolnaeuropa.org
Zawartość strony: Andrzej Borzym redakcja@wolnaeuropa.org
Administracja: Tomasz Komorek administracja@wolnaeuropa.org

Ta strona nie jest w żaden sposób związana z RFE/RL, Inc., które nie ponosi
odpowiedzialności za jej zawartość.